Wednesday, March 31, 2010

Cintanya Amar bin Jamooh kepada Syahid.

Amar bin Jamooh adalah seorang lelaki yang tempang. Beliau mempunyai emat orang anak lelaki yang sentiasa menemani baginda Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam dan mereka ini juga turut mengambil bahagian di dalam peperangan. Tatkala peperangan Uhud meletus, Amar radhiAllahu `anhu ketara benar hendak menyertai sama di dalam peperangan tersebut. Beberapa orang penduduk telah menerangkan kepada beliau,

"Kamu telah dikecualikan disebabkan kecacatan tempangmu itu. Kamu tidak perlulah menyertai pertempuran itu."

Beliau menjawab, "Sungguh menyedihkan daku sekali bahawa anak-anakku masuk Syurga dan daku pula ketinggalan di belakang."

Adapun isteri Amar radhiAllahu `anhu juga berkehendakkan beliau turut berjuang di medan pertempuran itu dan gugur syahid supaya dia (isterinya) akan mendapat kehormatan menjadi seorang janda kepada seorang pejuang Islam yang gugur syahid. Untuk mendesak beliau lalu isterinya berkata,

"Daku tidak percaya bahawa mereka telah melarangimu dari menyertai perjuangan itu. Nampaknya suamiku Amar, kamu takut hendak pergi menyertai medan pertempuran itu."

Mendengarkan desakan serta rupa kata yang mencabar dari isterinya itu, Amar radhiAllahu `anhu telah menlengkapkan dirinya dengan senjata dan beliau menghadapi kiblat seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta`ala,

"Ya Allah, jangnlah daku ini kembali kepada keluargaku." Kemudian Amar radhiAllahu `anhu setelah melengkapkan dirinya dengan senjata lalu pergi menemui Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam seraya menerangkan kepada baginda,

"Sesungguhnya daku ini selalu mencintai akan gugur syahid di medan pertempuran tetapi saudara-saudara Islam yang lain selalu melarangi daku dari menyertai peperangan itu. Wahai Rasulullah, daku tidak dapat menahan lagi keinginan hatiku ini. Izinkanlah daku menyertai peperangan itu. Daku berharap dapat berjalan di syurga bersama kakiku yang tempang ini."

Lalu Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam memberitahunya,

"Amar, kamu mempunyai sesuatu sebab. Oleh itu tidak menjadi halangan sekiranya kamu tinggal di belakang."

Tetapi, sebaliknya Amar radhiAllahu `anhu tetap mendesak Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam dan akhirnya jua kerana keinginan cintanya yang mendalam itu terhadap syahid maka Rasulullah pun membenarkan beliau menyertai peperangan itu.

Abu Talhah radhiAllahu `anhu menerangkan,

"Daku telah melihat Amar radhiAllahu `anhu berjuang. Beliau berjalan dengan sesuka hatinya seraya berteriak,

'Demi Allah! Daku ini amat mencintai akan syurga.'

Salah seorang dari anaknya mengikuti di samping beliau. Maka kedua ayah dan anaknya itu pun berjuanglah sehingga kedua-duanya rebah gugur terbunuh di dalam medan pertempuran itu."

Isteri Amar radhiAllahu `anhu setelah mendengar perkhabaran kematian suami dan anak-anaknya itu lantas telah datang dengan seekor unta untuk mengambil pulang mayat-mayat mereka. Adalah diberitakan bahawa tatkala mayat-mayat itu di letakkan di atas unta, lalu unta tersebut enggan berdiri. Setelah dipaksa berdiri dengan pukulan dan sebatan yang tersangat pedih kesakitan itu, unta itu tidak mahu pergi ke Kota Madinah sebaliknya asyik memandang jauh ke arah Uhud masa demi masa. Apabila baginda Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam telah diberitahukan peristiwa ini, lalu baginda pun bersabda,

"Sesungguhnya unta itu telah diperintah berlaku demikian. Adakah Amar radhiAllahu `anhu berkata sesuatu sepeninggalan beliau dari rumahnya?"

Isteri Amar radhiAllahu `anhu memberitahu Rasulullah sollallahu `alaihi wasalla bahawa sebelum beliau meninggalkan rumah menyertai pertempuran ini, beliau telah mengadap ke Kiblat seraya berdoa ke hadrat Allah subhanahu wa ta`ala dengan doanya,

"Ya Allah, janganlah daku ini kembali kepada keluargaku."

Maka jawab baginda Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam, "Inilah sebabnya unta ini enggan pulang ke rumahnya."

Lihatlah, betapa mendalamnya keinginian cinta Amar radhiAllahu `anhu hendak gugur di sisi Allah subhanahu wa ta`ala. Oleh disebabkan perasaan kasih sayang serta kebaktian mereka terhadap Allah dan RasulullahNya itulah maka ini telah membawa para-para Sahabat mencapat darjat ketinggian. Sungguh pun demikian, hasrat beliau, Amar radhiAllahu `anhu tetap ternyata gugur syahidnya di medan Uhud itu dan sebaliknya unta tersebut tetap patuh dan enggan membawa pulang mayatnya ke Kota Madinah.

Thursday, March 25, 2010

Kesyahidan Anas bin Nadhr.

Anas bin Nadhr ialah salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang tidak mengambil bahagian dalam peperangan Badar. Dia merasa kesal kerana tidak dapat menyertai dalam peperangan yang sangat-sangat bersejarah itu. Oleh hal yang demikian dia senantiasa menanti-nanti peluang untuk menyertai sebarang peperangan untuk menebuskan apa yang dianggapnya suatu kerugian bagi dirinya. Kesempatan yang dinanti-nantinya itu pun tibalah apabila berlaku perang Uhud pada tahun yang berikutnya. Anas pun dengan serta-merta menyertai tentera Muslimin dan dengan semangat kejihadan yang tulen maju ke medan pertempuran. Sungguhpun bala tentera yang dihadapi mereka berkali-kali ganda banyaknya namun tentera Muslimin sedang mengatasi pihak musuh.

Tiba-tiba berlaku suatu kesilapan. Begini ceritanya, Nabi Muhammad sollallahu `alaihi wasallam telah menghantar sepasukan pemanah-pemanah yang terdiri dari lima puluh orang untuk mengawasi tentera berkuda pihak musuh yang mungkin menyerang tentera Muslimin dari belakang. Mereka diperintahkan supaya menetap di atas sebuah bukit di belakang tentera Muslimin selagi mereka tidak menerima arahan dari Nabi sendiri menyuruh mereka berundur dari situ. Tetapi mereka ini telah mengingkari arahan beliau. Apabila mereka lihat askar-askar musuh lari lintang-pukang, diburu oleh mujahid-mujahid Islam, mereka menyangka yang kemenangan telah pun tercapai lantas meninggalkan tempat mereka sambil berkejar-kejaran untuk mendapatkan harta rampasan. Yang tinggal di atas bukit itu hanyalah ketua mereka dan beberapa orang yang masih taat.

Apabila dilihat oleh pemimpin tentera musyrikin yang bukit itu telah terdedah, dia pun mengerah pasukannya menyerbu dan membunuh tentera panah Muslimin yang masih bertahan di atasnya dan melancarkan serangan balas terhadap tentera Muslimin dari belakang ketika mereka sedang asyik mengumpulkan harta rampasan. Dalam keadaan kelam-kabut inilah Anas terpandang kepada Saad bin Maaz yang sedang melalui hadapannya. Dia memekik mengatakan:

"Ya Saad! Ke mana engkau? Demi Allah! Aku mencium bau syurga yang datangnya dari Jabal Uhud."

Dengan berkata demikian, dia pun menerkami musuh lalu menentang mereka habis-habisan sehingga ia gugur sebagai syahid di medan peperangan. Apabila badannya yang berlumuran darah itu diperiksa terdapat tidak kurang dari lapan puluh liang luka semuanya. Tidak ada siapa yang dapat mengenalinya melainkan saudara perempuannya sahaja.

Orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan mengecap nikmat syurga di dunia ini dan di akhirat. Demikianlah hal keadaannya dengan Anas bin Nadhr.

Tuesday, March 23, 2010

Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Syurga

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100)

Berikut ini 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga (Asratul Kiraam).

1. Abu Bakar Siddiq ra.

Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut :
“Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadiets.

2. Umar Bin Khatab ra.

Beliau adalah khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah.

3. Usman Bin Affan ra.

Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

4. Ali Bin Abi Thalib ra.

Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang.

5. Thalhah Bin Abdullah ra.

Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari
mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah.

6. Zubair Bin Awaam

Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun.

7. Sa’ad bin Abi Waqqas

Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’.

8. Sa’id Bin Zaid

Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’.

9. Abdurrahman Bin Auf

Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi’.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.

Saturday, March 20, 2010

Janganlah Terpedaya Dengan Kehidupan Dunia

Janganlah Terpedaya Dengan Kehidupan Dunia, Kerana Ia Adalah Permainan Belaka dan Pasti Akan Hancur Suatu Ketika Nanti, Ia Juga Adalah Kesenangan Yang Menipu dan Kehidupan Akhirat Adalah Sebenar-Benar Kehidupan

Allah berfirman:"Ketahuil ah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu"(Al-Hadiid 57:20)

Allah berfirman dengan menetapkan hina dan rendahnya kehidupan dunia,"sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak", Yakni kesimpulan dari perkara dunia bagi penduduknya hanya lah spt ayat td.

Sebagaimana firman Allah swt,

Allah berfirman:"Dijadika n indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (Ali Imran 3:14)

Selanjutnya Allah swt menggambarkan perumpamaan kehidupan dunia bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah keindahan yang fana dan kenikmatan yang pasti lenyap.Kerana itu Allah swt berfirman,"Seperti hujan", iaitu,hujan yang datang setelah manusia merasa putus asa terhadap kehadirannya, sebagaimana Allah berfirman, "Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa" (Asy Syuura 42:28)

Firman Allah swt "yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani" iaitu tumbuhnya tanaman oleh hujan mengundang kekaguman para petani.Sama hal nya dengan orang-kafir yang kagum mengagumi kehidupan dunia,sesungguhnya mereka adalah orang yang paling bercita-cita terhadap dunia dan paling cenderung kepadanya.

Firman Allah swt "kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur", padahal sebelum nya tampak hijau dan segar.Demikian pula kehidupan dunia,pada mulanya kelihatan muda lalu tumbuh menjadi dewasa dan semakin tua dan akhirnya nyanyuk dan sangat tua.Demikianlah manusia,yang pada mulanya kelihatan muda,segar,padat berisi, serta pernampilan menawan.Kemudian secara beransur-ansur dia memasuki usia separuh baya.Wataknya berubah dan sebahagian dari kekuatannya hilang.Kemudian dia menjadi tua,kekuatannya lemah,sedikit gerakannya dan tidak mampu lagi mengerjakan sesuatu yang remeh sekalipun. Allah berfirman:"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki- Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa" (Ar-Ruum 30:54)

Perumpamaan ini menunjukkan bahawa dunia ini pasti akan lenyap,hancur dan habis.Sebaliknya, negeri akhirat itu adalah pasti dan kekal.Maka Allah swt memberikan peringatan kepada manusia agar berhati-hati dalam menghadapi dunia.Allah swt menganjurkan untuk berbuat kebaikan,yang akan membawa pahala dinegeri akhirat nanti.

Allah swt berfirman "Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya" .Akhirat itu akan datang dalam waktu yang dekat.Tidak ada pilihan lain disana kecuali dua keadaan.Jika bukan siksaan keras (kita berlindungan kepada Allah swt darinya),maka ampuan dan keredhaanNya.

Allah swt berfirman "Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu",iaitu kesenangan yang fana' lagi memperdayakan orang yang cenderung kepadanya.Orang semacam ini terpedaya dan merasa kagum terhadap dunia,hingga berkeyakinan bahawa tiada kehidupan lain,tidak pula hari kebangkitan. Padahal kehidupan dunia ini amatlah hina dan rendah bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Abdullah,ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

"Sesungguhnya Syurga itu lebih dekat kepada salah satu dari kalian melebihi tali sendalnya dan Neraka juga seperti itu" (HR Bukhari, Fathul Bari (XI/328))

Hadis tersebut menunjukkan bahawa kebaikan dan keburukan itu dekat dgn manusia,Kerana itu lah Allah swt menganjurkan manusia untuk bersegara menunaikan kebaikan,mengerjaka n ibadah dan ketaatan,serta meninggalkan semua yang diharamkan sehingga diharapkan bisa menutup semua kesalahan dan dosa,disamping akan mendapat ganjaran dan derajat (yang tinggi)

Berikut adalah hadis-hadis sahih dimana Nabi saw bersabda berkenaan hina nya dan rendahnya kedudukan dunia jika dibandingkan dengan kedudukan akhirat.

Hadis 1

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra,dia berkata,"Rasulullah saw pernah duduk diatas mimbar dan kami duduk (melingkar) disekitar beliau,lalu beliau bersabda,"Sesungguh nya diantara yang aku khawatirkan atas sepeninggalanku adlah apa yang akan dibukakan untukmu dari gemerlapan dunia dan perhiasannya" (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis 2

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra,dia berkata bahawa Rasulullah saw bersabda,"Sesungguh nya dunia ini manis dan mempersona,sedangka n Allah menugaskan kamu di dalam nya,maka Dia hendak melihat bagaimana kamu berbuat.Kerana itu takutlah terhadap (fitnah/godaan) dunia dan takutlah terhadap (fitnah) wanita" (HR Muslim)

Hadis 3

Dari Anas bin Malik ra,bahawasanya Nabi saw bersabda,"Ya Allah,tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat" (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis 4

Rasulullah saw bersabda,"Tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat melainkan bagaikan salah seorang kamu memasukkan jari tangannya kedalam lautan,perhatikanla h apa yang dibawa oleh jari itu" (HR Muslim)

Tuesday, March 16, 2010

Susahnya Menjaga Hati, Raja Diri

Susahnya menjaga hati. Sedangkan ia adalah tempat pandangan Allah. Ia merupakan wadah rebutan di antara malaikat dan syaitan. Masing-masing ingin mengisi. Malaikat dengan hidayah, syaithan dengan kekufuran. Bila tiada hidayah, ada ilmu pun tidak menjamin dapat selamat, sekalipun ilmu diperlukan. Susahnya menjaga hati. Bila dipuji, ia berbunga. Terasa luar biasa. Bila dicaci, aduh sakitnya. Pencaci dibenci. Bahkan berdendam sampai mati. Bila berilmu atau kaya, sombong mengisi dada. Jika miskin atau kurang ilmu, rendah diri pula dengan manusia. Adakalanya kecewa. Kemuncaknya putus asa.

Pada takdir yang menimpa, kita susah untuk redha. Ujian yang datang, sabar tiada. Jiwa menderita. Melihat kelebihan orang lain, hati tersiksa. Kesusahan orang lain, hati menghina. Bahkan terhibur pula. Suka menegur orang, tapi bila ditegur hati luka. Aduh susahnya menjaga hati. Patutlah ia dikatakan raja diri. Bukankah sifat sombong pakaian Raja?!

Bukan mudah menahan marah apabila orang marah kepada kita atau orang membuat kesalahan kepada kita. Bukan mudah tidak membalas terhadap orang yang menganiaya dan memfitnah kita. Sedangkan mereka menyusahkan kita, dan kita pun menderita dibuatnya. Tidak mudah menahan perasaan hati agar tidak berbunga ketika ada orang memuji kita. Apakah kita boleh menolak pujian itu dengan rasa hati bahwa kita tidak layak menerimanya? Tidak mudah, biasanya hati sedap dan berbunga rasanya.

Apabila kita berhadapan dengan orang serba istimewa, ada yang kaya, berjabatan tinggi, tinggi ilmunya sedangkan kita orang biasa saja, biasanya kita inferiority complex dibuatnya, malu pun timbul. Dapatkah kita merasa biasa saja, tidak terasa apa-apa?

Yang penting kita dengan Tuhan ada hubungan senantiasa, takut dan cinta. Terasa bahagia dengan Tuhan, rasa senang dengan-Nya yang lain tidak ada arti apa-apa. Apakah mudah hati kita menahan derita bila mendapat bala bencana? Tidak mudah, biasanya hati kita derita dibuatnya. Kita rasa kecewa, kita rasa orang yang malang hidup di dunia. Kita tidak dapat hubungkaitkan dengan hikmah dan didikan Tuhan kepada kita. Bahkan biasanya selalu saja jahat sangka dengan Tuhan yang melakukannya. Hati kita rasa bahwa tidak semestinya Tuhan menyusahkan kita.

Begitu jugalah kalau kita orang istimewa, berilmu, berjabatan tinggi, kaya! Biasanya rasa megah datang tiba-tiba, sombong pun berbunga, mulailah kita menghina. Hidup kita pun mulailah berubah, sebelumnya beragama lupa agama. Kalau dahulu dapat bergaul dengan orang biasa, sekarang kawan kita golongan atas saja . Hendak bergaul dengan orang biasa seperti dahulu rasa jatuh wibawa.

Begitulah hati manusia sentiasa berubah-ubah apabila berubah keadaan. Karena itulah kita disuruh berdoa: “Ya Allah tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu, dan mentaati-Mu.”

Sunday, March 14, 2010

Cukuplah Allah sebagai Penolong Kami.

Hasbunallah wani'mal wakil (Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar). 
Surah Ali `Imran (3): 173


Di negeri Babilonia hidup seorang raja yang sangat zalim. Namrud bin Kan’an bin Kusy, namanya. Seturut catatan sejarah, Namrud dan segenap rakyatnya adalah para penyembah patung. Konon, dalam lingkungan sosial seperti inilah Nabi Ibrahim `alaihi salaam lahir dan tumbuh dewasa. Tak aneh bila ayahanda Ibrahim sendiri pun seorang penyembah berhala sejati. Kendati demikian, Ibrahim sendiri bukanlah sosok yang mudah manut dengan keadaan yang menyesatkan. Ia bukanlah tipikal anak yang takluk pada kehendak semena-mena orang tua. Di matanya, kebiasaan ayah dan rakyat Babilonia menjadikan benda mati sebagai Tuhan itu jelas-jelas sebuah kedunguan. Sesuatu yang tidak logis. Irasional, tak masuk akal. Maka ia pun berontak. Ia bertekad menghancurkan patung-patung sesembahan rakyat Babilonia tersebut. Dengan sebilah kapak tajam yang terhunus di tangannya, ia merangsek masuk ke tempat dimana berhala-berhala itu dipancangkan. Sejurus kemudian kapak Ibrahim telah berayun-ayun, melesat-lesat, menghantam patung-patung itu. Semua roboh, hancur berkeping-keping, kecuali satu patung yang paling besar. Di patung besar itulah, Ibrahim mengalungkan kapak sebagai sebuah taktik jitu menguji keyakinan rakyat Babilonia.

Keesokan harinya ketika rakyat Babilonia hendak beribadah, semua tiba-tiba histeris dan terperanjat bukan kepalang melihat tuhan-tuhan mereka telah roboh dan hancur. Mereka kalap, marah dan langsung menyelidiki siapa gerangan pelakunya. Setelah mengorek informasi ke sana sini, sosok Ibrahim pun terkuak sebagai tersangka. Ia pun disidang di pengadilan babilonia. Kepada para hakim Ibrahim berkilah. Ia tidak mengakui bahwa tindakan anarki itu perbuatannya. Ia berdalih bahwa patung yang paling besar itulah yang berbuat: “Bukankah kapak itu tergantung di lehernya? Tanyalah padanya!” mereka tercengang dan meradang atas jawaban Ibrahim. “Mana bisa patung itu bicara?” jawab mereka kesal. Akhirnya Ibrahim berkata kembali: “Tidak bisa? Lalu kenapa kalian menyembahnya? Setan telah memperdaya kalian. Kembalilah kepada Allah! Dialah Tuhan Yang Maha Esa.” Namun orang-orang yang sesat memang tidak mau mengakui kekalahannya. Akhirnya, para hakim tetap memutuskan vonis mati Ibrahim dengan cara membakarnya hidup-hidup. Kita tahu, akhirnya, Ibrahim pun tak bisa melawan. Ia rela raganya dijilati api, tapi ia tidak ridho jiwanya terlalap si jago merah. Maka Ibrahim pun berpasrah diri. Pada detik-detik genting inilah, mulutnya dan hatinya basah oleh lafal ‘hasbunallah wa ni’mal wakil’ (cukup Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung). Dan Allah mendengar doa lirih Ibrahim, hingga satu firman pun turun: “Hai api, jadilah dingin! Jadilah keselamatan bagi Ibrahim!” dan api itu akhirnya tak mampu melahap tubuh Ibrahim. Ia selamat. Ia menumpas segala kegundahannya bersama kekuatan Illahi yang bersemayam di qolbunya.

Ibrahim tak sendiri. Junjungan kita, Rasulullah sollallahu `alahi wasallam, pun mendedahkan doa senada tatkala sebagian tentaranya bersikap setengah hati menghadapi pasukan musyrik yang senjata dan bekal perangnya lebih bayak. Ternyata kata hasbunallah wa ni’mal wakil yang ditutur Rasul Muhammad sollallahu `alaihi wasallam itu langsung menepis rasa takut pasukannya sehingga mereka mengucap hal yang serupa dan iman mereka pun kian berkembang.

Tuesday, March 9, 2010

Siapakah Dia Wali Tuhan? - Imam Ghazali Hujjatul Islam‏

Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menulis sebuah cerita dalam Mukâsyafat Al-Qulûb: Alkisah, seorang bangsawan berjalan-jalan di pasar budak. Matanya tertarik pada seorang budak bertubuh kekar. Lalu ia bertanya kepada budak itu, "Maukah kau bekerja untukku? Aku lihat kau mempunyai keterampilan yang aku butuhkan." Dengan tenang budak itu menjawab, "Aku mau bekerja untuk siapa pun dengan dua syarat." "Apa dua syaratmu itu anak muda?" tanya sang bangsawan penasaran. "Dua syaratku adalah; pertama, aku hanya bekerja siang hari, jangan suruh aku bekerja di malam hari dan kedua, aku tidak mau tinggal satu rumah denganmu. Beri aku tempat tinggal yang lain." Mendengar ini, timbul rasa penasaran yang lebih dari bangsawan, ia pun berniat untuk mempekerjakan budak itu, apalagi si budak memenuhi kriteria pekerja yang ia butuhkan.

Singkatnya cerita, dibawalah budak itu ke rumah sang bangsawan. Ia diizinkan untuk tinggal di sebuah gubuk di sebelah rumah mewah bangsawan. Lalu dimulailah hari-hari si budak bekerja bagi majikan barunya. Segala sesuatu berjalan apa adanya. Si budak bekerja di siang hari menjalankan tugas-tugasnya sampai majikannya sangat puas terhadapnya. Ingin rasanya majikan itu memintanya kerja juga di malam hari walaupun hanya untuk pekerjaan ringan, tetapi ia teringat akan syarat pertama si budak. Dan ia merasa berkecukupan dengan kerja baik si budak itu pada siang hari. Semuanya berjalan lancar sampai suatu saat ketika istri si bangsawan merasa ingin memberi hadiah atas kerja keras budak itu. Tanpa sepengetahuan suaminya, malam hari, istri bangsawan itu membawakan sesuatu buat si budak.

Ia menyelinap masuk ke dalam gubuk. Alangkah terperanjatnya istri bangsawan itu apabila ia menemukan budak itu telungkup sujud. Di atasnya bergayut lingkaran putih bercahaya. Menurut Imam Ghazali, cahayanya terpancar dari langit. Melihat ini, istri bangsawan segera berlari menemui suaminya dan berkata, "Wahai suamiku, sesungguhnya budak itu adalah seorang wali Allah!" Dengan segera pasangan suami istri itu bergegas menemui si budak. Apa jawab budak itu ketika bertemu dengan mereka? Ia hanya menjawab singkat, "Bukankah sudah aku minta agar kalian tidak menggangguku di malam hari?" Lalu ia menadahkan tangannya ke langit seraya menggumamkan sebuah syair: Ya shâhib al-sirr, inna al-sirra qad zhahara, fa mâ urîdu al-hayâta ba'da isytahara. Wahai pemilik rahasia, sesungguhnya rahasia ini telah terungkap, maka tak kuinginkan lagi hidup ini setelah rahasia ini tersingkap." Tak lama setelah membacakan syair ini, si budak pun sujud dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan suami istri itu dalam keheranan.

Cerita yang agak panjang dari Imam Ghazali itu mengantarkan kita kepada beberapa hal.

Pertama, bahwa kita -sebagai manusia biasa- tidak bisa mengetahui begitu saja bahwa si fulan ini adalah wali Allah dan fulan yang lain bukan. Menurut para sufi, lâ ya'rif al-wali illa al-wali, tidak akan mengetahui seorang wali selain wali Tuhan yang lainnya. Allah "mengikat" hati orang-orang yang dekat kepada-Nya dalam satu ikatan cinta. Mereka didekatkan Allah dengan yang lainnya. Al-Quran mengatakan, "Fa allafa baina qulûbikum fa ashbahtum bi ni'matihî ikhwâna. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara" (QS. Ali Imran:103). Ada getaran tertentu ketika seorang wali bertemu dengan wali yang lainnya. Ada aura batiniah yang mempersatukan mereka. Lalu bisakah kita -sebagai orang awam- mengetahui siapakah dia wali Tuhan yang berjalan di muka bumi? Siapakah dia yang tangisannya di tengah malam dirindukan penghuni 'Arasy di langit tinggi?

Sebuah kisah tasawuf lainnya mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Alkisah seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, nun jauh di seberang sana ada orang yang bisa berjalan di atas air?" Gurunya menjawab, "Apa anehnya, dari dulu katak bisa berjalan di atas air." Muridnya lalu bertanya lagi, "Guru,di tempat yang lain ada orang yang bisa terbang ke sana ke mari." Guru itu menjawab, "Itu juga tidak aneh, dari dulu lalat beterbangan dari satu tempat kotor ke tempat lainnya." Masih penasaran, murid itu bertanya lagi, "Tapi guru, ada juga orang yang bisa berada di berbagai tempat pada saat yang sama." Sang guru pun menjawab, "Anakku, dari dulu setan berada di jutaan hati manusia pada saat yang sama." Putus asa, murid itu lalu bertanya, "Lalu yang bagaimanakah yang disebut wali Tuhan?" Dengan tenang guru itu menjawab, "Dia yang dapat memasukkan rasa bahagia pada sesama saudaranya."

Kebanyakan kita tak mengindahkan keberadaan orang lain dan lebih memperhatikan diri kita. Seperti banyak sufi besar dalam sejarah, umumnya mereka diacuhkan orang, bahkan sering dianggap gila dan dijauhi masyarakat. Tengoklah kisah, misalnya, Bahlul dan Al-Hallaj. Mereka dianggap "sesat" hanya karena masyarakat di zaman itu tidak mengerti apa yang mereka lakukan.

Ini membawa kita pada hikmah kedua dari cerita Imam Ghazali: bahwa anugerah Allah yang dikhususkan kepada para kekasih-Nya adalah "rahasia" antara Dia dan kekasih-Nya.

Seperti kisah si budak di atas, selama ini ia memperoleh kelezatan spiritual dengan bermunajat kepada Allah. Ia merasakan kebahagiaan berduaan dengan kekasihnya tanpa ada tirai di antara mereka. Dalam tasawuf kita mengenal pula istilah "Bukanlah wali jika ia mengabarkan karamah-nya kepada orang lain".
Maksudnya, tidak semua orang akan mengerti apa yang sudah dialami oleh para sufi, sehingga apabila karamah itu disampaikan, orang biasa mungkin akan sulit memahaminya. Ketika Manshur Al-Hallaj hendak dipancung, ia mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Tuhanku, maafkan aku karena aku mengetahui apa yang mereka tidak ketahui, dan maafkan mereka karena tidak mengetahui apa yang aku ketahui." Sebagian sufi menilai bahwa "dieksekusinya" Manshur Al-Hallaj adalah konsekuensi dari pengungkapan rahasia yang diberikan Allah khusus kepada Al-Hallaj.

Dengan meneriakkan, "Ana al-Haqq." Al-Hallaj dipandang telah menyebarkan rahasia itu. Nabi yang mulia pun (semoga rahmat Allah tercurah baginya dan keluarganya) berbicara kepada sahabatnya 'ala qadri 'uqûlihim, sesuai kadar kemampuan para sahabat itu mencernanya. Kalau memang semua orang di zaman Nabi mempunyai kemampuan mencerna yang sama, maka tidak akan kita dapati pada kitab-kitab hadis tanya jawab antara Nabi dengan para sahabatnya. Karena itu juga, hadis-hadis tasawuf mempunyai rijal sanad yang sedikit -bahkan kebanyakan di antaranya dinilai sebagai hadis dhaif oleh sebagian ulama- karena hadis-hadis itu tidak disampaikan kepada orang kebanyakan.

Pernah suatu saat, ayah Ibn 'Arabi mempertemukan Ibn Rusyd dengan Ibn 'Arabi. Orang-orang menunggu di luar menanti hasil sidang istimewa itu. Ketika Ibn Rusyd keluar, mereka bertanya kepadanya, "Apa yang sudah terjadi?" Dengan singkat Ibn Rusyd berkata, "Ia (Ibn 'Arabi) merasakan apa yang selama ini aku ketahui." Ketika kepada Ibn 'Arabi ditanyakan hal serupa, ia menjawab, "Ibn Rusyd mengetahui apa yang selama ini aku rasakan." Baik Ibn 'Arabi maupun Ibn Rusyd tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang mereka maksud dengan jawaban mereka itu. Mungkin mereka khawatir bahwa orang-orang pada waktu itu tidak akan memahami apa yang mereka pahami.

Jika demikian, bagaimana kaitannya dengan fa amma bini'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebutnya (QS. Al-Dhuha:11)? Jika anugerah yang diberikan Allah berupa karamah-karamah itu sebaiknya tidak kita sebarkan, bagaimana kita hendak menyebut nikmat Tuhan itu sebagaimana bunyi ayat tadi? Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "menyebut nikmat Tuhan" itu adalah dengan mensyukurinya, dan menurut para sufi, cara mensyukuri nikmat yang khusus itu tidaklah selalu dengan menyebarkan berita tentang karamah itu kepada banyak orang, tetapi dengan "mengajarkan" kepada orang lain sehingga orang itu bisa juga merasakan apa yang dia rasakan. Dengan arti lain, sebarkanlah nikmat kelezatan spiritual yang dianugerahkan Tuhan secara khusus itu dengan mengajarkan agar orang lain memperoleh kenikmatan yang serupa.

Hikmah yang ketiga dari cerita Imam Al-Ghazali adalah: bahwa seorang pecinta Tuhan yang sejati akan meluangkan sebagian waktunya khusus untuk kekasihnya. Sebagaimana si budak yang mengkhususkan waktu malamnya untuk Tuhan, begitu pula seharusnya kita dalam belajar mencintai Tuhan. Dalam istilah tasawuf, kita mengenalnya dengan khalwat. Dalam dunia esoteris kita mengenalnya dengan meditasi. Selain untuk lebihmendekatkan kita kepada Tuhan, berkhalwat dapat juga mengatasi kelelahan-kelelahan psikologis kita.

Dunia modern dengan segala perniknya telah mengubah hati kita menjadi sarana pergulatan duniawi yang tak kunjung berakhir Dengan berkhalwat kita senantiasa diingatkan akan esensi kehidupan kita yang sesungguhnya. Terbukti, dalam berbagai ritus meditasi, orang yang sanggup menenangkan dirinya, lebih bahagia menjalani kehidupan ini. Menenangkan atau menguasai diri adalah tingkatan pertama dari wilayah takwiniyyah, Pada proses selanjutnya, setelah manusia sanggup menguasai dirinya, ia melangkah pada proses menguasai selain dirinya. Imam Ali kw, misalnya, pernah -dengan izin Tuhan- mengembalikan matahari setelah ia terbenam pada satu peperangan karena para sahabatnya menolak untuk salat dengan alasan waktu yang sudah habis.

Kita tidak akan membicarakan wilayah takwiniyyah itu sekarang. Hikmah ketiga yang diajarkan Imam Ghazali adalah berkhalwat dengan Tuhan. Pernah, Imam Khumaini dikabari oleh pembantunya bahwa ada tamu yang menunggunya di masjid. Pembantu Imam itu keheranan melihat Imam tidak ergeming ketika ia memanggilnya. Imam bahkan melangkah dan masuk ke kamarnya. Tak lama setelah itu, Imam keluar dan menemui para tamunya. Setelah para tamu itu pulang, pembantu Imam bertanya kepada Imam atas perilaku Imam yang mengherankannya. Imam menjawab, "Tadi, ketika engkau memanggilku, adalah waktu khusus aku dengan Tuhanku." Imam Khumaini tidak mau waktu khususnya dengan Tuhan diganggu oleh hal-hal lain.

Jika kita bisa menyediakan waktu khusus bagi orang-orang yang kita cintai, bagi keluarga dan kerabat kita, mengapa kita tidak bisa menyediakan waktu khusus buat Dia yang seharusnya dicintai semua makhluk? Imam Khumaini dalam Arbai'in Hadits-nya mengajarkan cara berkhalwat itu dengan singkat: mulailah setiap kita hendak tidur dengan musyarathah (pensyaratan) terhadap apa yang akan kita lakukan esok hari, lalu sepanjang esok hari itu, kita berusaha untuk muraqabah (penjagaan), menjaga dan berusaha agar apa yang kita syaratkan malam sebelumnya itu terlaksana, dan akhirilah pada saat menjelang tidur lagi dengan muhasabah (perhitungan), dengan mengevaluasi apakah yang sudah kita syaratkan itu terpenuhi atau tidak. Pada saat muhasabah itulah saat terbaik untuk berkhalwat dengan Tuhan.

Tidakkah kita dengar kerinduan Tuhan yang memanggil kita untuk berduaan dengan-Nya? Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, walaupun sedikit, atau setengahnya, atau kurangilah dari setengahnya itu sedikit, dan bacalah Al-Quran. (QS. Al-Muzammil:1-4) Tuhan mengajak kita untuk meluangkan waktu malam kita. Jika kita tidak bisa, Tuhan meringankannya dengan hanya meminta setengah dari malam itu. Jika itu pun kita masih tidak bisa, Tuhan berkata, "... sedikit saja dari waktu malammu itu". Atau kalau itu pun masih sulit bagi kita, bacalah Al-Quran di malam hari.

Kebanyakan kita masih sulit untuk melakukan itu. Satu-satunya cara agar bisa memenuhi kerinduan Tuhan itu adalah dengan menaklukkan keinginan diri kita dan berserah diri pada keinginan Tuhan. Itulah tujuan dari semua hikmah dalam tasawuf. Karena itu, untuk menjawab judul tulisan ini, siapakah dia wali Tuhan? Imam Ghazali menjawabnya dengan hikmah-hikmah dari cerita budak di atas.


Pertama, dialah wali Tuhan yang berjalan di muka bumi dan menyebarkan kebahagiaan pada sesama manusia.
Kedua, dialah wali Tuhan yang menyebarkan nikmat Tuhan dengan mengajak sesamanya untuk berjalan bersamanya menuju Tuhan.
Dan terakhir, dialah wali Tuhan yang meluangkan sebagian bahkan seluruh waktunya beribadat kepada Tuhan, pasrah dalam cinta kepada-Nya.
Andakah dia wali Tuhan yang berjalan di muka bumi?
Mahabenar Allah, yang Maha Perkasa lagi Mahabijaksana. Semoga bermanfaat

Wa min Allah at Tawfiq

Sunday, March 7, 2010

Ebooks [7/3/2010]

Sejarah Rasulullah s.a.w [download]

Sejarah Abu Bakr As-Siddiq [download]


Sejarah Umar ibn Khattab [download]


Sejarah Utsman ibn Affan [download]


Sejarah Ali ibn Abi Talib [download]


Kisah-Kisah Shahih Dlm Al-Quran & Sunnah [download]

Imam Hassan al-Banna - Al-Ma'thurat [download]

Imam Ghazali - Kimia Kebahagiaan [download]

40 Hadith Peristiwa Akhir Zaman [download]

Ibnu Katsir - Stories of the Prophets [download]

Zikir Kunci Pembuka Jalan [download]

Menuju Hati Yang Khusyuk [download]

Khusyuk itu Mudah [download]

Husnul Khatimah [download]

Dr Aidh Al-Qarni - Jangan Bersedih [download]

Dr Aidh Al-Qarni - Menjadi Wanita Paling Bahagia [download]


100 Pesan Nabi Untuk Wanita Salihah [download]


Jihad Seorang Wanita Dalam Membela Islam [download]


Kado Pernikahan Untuk Istriku [download]

Kisah-Kisah Tentang Ka'abah [download]


Pendidikan Anak Dalam Islam [download]


Psikologi Anak Dan Pendidikan [download]


Imam Ibnu Athaillah - Rahasia Yang Maha Indah [download]

Fardhu Ain [download]
Tafsir Mimpi [download]
Kewajiban Ibu [download]
Keajaiban Alquran [download]
Kunci-kunci Rizki [download]
Tafsir Al-Quran(Melayu) [download]
Mutiara Hikmah [download]
Mutiara Kata 1 [ download]
Mutiara Kata 2 [ download]
Panduan Puasa Ramadhan [download]
Ramadhan Handbook [download]
Plugins AlQuran for Microsoft Word [download]
Said Hawwa - Tatanan Rumah Islami [download]
Imam Nawawi - Hadith 40 [download]
Imam Nawawi - Syarah Hadith 40 [download]
Imam Nawawi - Riyadhus Salihin 1 [download]
Imam Nawawi - Riyadhus Salihin 2 [download]
Imam Nawawi - Adab-Adab Bersama Al-Quran [download]
Imam Ibnu Athaillah - Al-Hikam [download]
Syeikh Muhammad As Suhaimi - Hembusan Kasturi [download]
Maulana Muhammad Ali - Dajjal Yajuj Dan Majuj [download]
Petikan Surat Syeikh Abdul Qadir Jailani [download]
Syeikh Abdul Qadir Al Jailani - Futuuhul Ghaib [download]
Syeikh Abdul Qadir Al jailani - Sirr Al Asrar [download]
Penyebab Perceraian dan Kiat Mengatasinya [download]
73 Wasiat Untuk Para Pemuda Muslim [download]
40 Nasehat Memperbaiki Rumah Tangga [download]
Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Hadith [download]

Friday, March 5, 2010

Mencungkil Hikmah dari Perbuatan Tuhan.

Kita harus yakin bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku di mayapada ini yang Tuhan tidak tahu. Tidak akan berlaku sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan dan tidak kehendaki. Apa sahaja yang berlaku tidak terkeluar dari rencana, rancangan dan jadual Tuhan. Dia pentadbir sekelian alam. Gugurnya sehelai daun kering di hutan belantara, Tuhan tahu. Menetasnya seekor anak ikan di lautan yang dalam, Tuhan tahu. Matinya seekor hama di celah-celah rumput, Tuhan tahu. Sebutir pasir menjadi batu di perut bumi pun Tuhan tahu. Bahkan bukan setakat tahu. Dia yang berkehendakkan ianya jadi begitu.

Di samping itu, segala apa yang berlaku itu tidak berlaku dengan sia-sia. Tuhan tidak membuat sesuatu dengan sia-sia. Apa sahaja yang berlaku, ada tujuan dan hikmahnya. Perkara yang berlaku itu akan membawa kepada perkara yang lain. Akan mencetuskan kesan yang lain. Akan memberi implikasi kepada pihak yang lain. Ia sambung-menyambung, kait-berkait, dan bermata-rantai dengan benda-benda yang lain.

Tuhan itu berperanan dalam segala hal. Tidak ada perkara yang Tuhan tidak masuk campur. Dunia ini ibarat pentas. Tuhan itu pengarahnya. Kita ini pelakon-pelakonNya. Apa sahaja yang dilakonkan di pentas dunia ini adalah mengikut arahan pengarahnya. Boleh juga diibaratkan dunia ini seperti papan catur. Kita dan segala apa yang ada di dalam dunia ini ialah buah-buah catur. Tuhan itu pencaturnya. Kita sebagai buah catur, tidak akan dapat bergerak kalau kita tidak digerakkan. Kalau kita tidak digerakkan maka akan diam membatulah kita.

Oleh itu segala apa yang berlaku, kembali kepada Tuhan. Tuhanlah puncanya. Tuhanlah pencetusnya.

Mengetahui hakikat ini, maka kita harus pandai menilai dan membaca segala perbuatan Tuhan. Kita perlu sentiasa mencari hikmah di dalam segala perbuatanNya samada yang berlaku pada orang lain, yang berlaku di dalam negara kita, yang berlaku di negara lain, lebih-lebih lagilah terhadap apa yang berlaku pada diri atau kumpulan kita sendiri. Pada setiap yang berlaku itu ada berita, tanda, isyarat dan pengajaran yang dapat kita cungkil – kalau kita mahu mencungkilnya.

Apabila berlaku sesuatu, kita perlu bertanya. Mengapakah ia berlaku? Apakah sebab ia berlaku? Apa puncanya? Apa kaitannya perkara itu dengan perkara lain? Apa akan jadi seterusnya? Siapa yang terkesan dengannya? Apakah bentuk kesannya? Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Selepas berlaku perkara itu, akan ada atau tidak perubahan. Apa yang akan berubah? Siapa yang akan berubah? Apakah kesan daripada perubahan-perubahan itu? Apakah kehendak Tuhan dalam kejadian ini? Adakah kejadian ini berasingan atau bersabit dan bersambung dengan kejadian lain? Apakah rancangan Tuhan? Apakah pengajaran yang Tuhan mahu kita ambil? Apakah sikap kita selepas ini? Apa perubahan yang perlu kita buat? Adakah ini bala? Adakah ini ujian? Adakah ini hukuman kepada kesalahan kita yang lepas? Adakah ia balasan untuk kebaikan kita yang lepas? Apakah maksudnya dan kesannya pada diri dan perjuangan kita? Dan berbagai-bagai bentuk pertanyaan lagi.

Memang kita tidak akan dapat menjawab kesemua soalan ini. Orang yang kuat akal mungkin akan dapat menjawab sebahagian daripadanya. Orang yang terang mata hati mungkin akan dapat menjawab lebih lagi. Orang yang ada firasat dan pandang tembus mungkin akan lebih faham lagi tentang apa yang berlaku. Orang yang kasyaf mungkin sudah tahu lebih awal lagi perkara ini akan berlaku dan tahu pula segala hikmah dan rahsia-Nya.

Disebabkan segala sesuatu yang berlaku itu berpunca dari Tuhan dan Dialah yang mencetuskannya, maka kalau kita cungkil hikmah dalam apa juga hal dan kejadian, maka ia akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita akan dapat lihat peranan dan “tangan” Tuhan. Kita akan lebih memahami iradah dan kehendak Tuhan. Kita akan lebih tahu cara Tuhan membuat sesuatu. Kita akan faham kenapa Tuhan membuat sesuatu itu. Kita akan dapat membaca jadual dan perancangan Tuhan. Kita akan tahu ke arah mana Tuhan mendorong kita.

Bila kita faham semua ini, maka segala kejadian dan perkara yang berlaku itu jadi kecil. Nikmat jadi kecil. Ujian jadi kecil. Halangan jadi kecil. Kesusahan jadi kecil. Musuh jadi kecil. Segala-galanya akan menjadi kecil. Yang kita rasa besar ialah Tuhan; yang merancangkan perkara itu berlaku. Justeru itu kita akan jadi tenang. Kita tidak takut. Kita tidak gentar. Kita tidak risau. Kita tidak bimbang. Semuanya, termasuk diri kita sendiri, adalah di dalam genggaman dan kawalan Tuhan. Mudah sahaja kita menerima apapun yang berlaku. Kita mudah sabar, mudah redha dan mudah kembali kepada Tuhan.

Tambahan pada itu, apabila kita faham dan sedar bahawa Tuhan ada peranan dalam hidup kita dan dalam apa sahaja yang berlaku pada diri kita dan diri orang lain, maka hati kita akan mudah terhubung dengan Tuhan. Kita akan dapat merasakan Tuhan sentiasa bersama kita. Tuhan itu sentiasa wujud dan berperanan dalam hidup kita. Ini akan menimbulkan berbagai-bagai rasa dalam hati kita. Rasa hebatnya Tuhan. Rasa gagahNya, perkasaNya, pengasihNya, pemurahNya dan berbagai-bagai lagi. Berikutan itu, kita akan turut rasa bersyukur denganNya, rasa malu, takut, cinta dan berterima kasih kepadaNya.

Inilah sebenarnya kerja orang-orang Rohaniah dan orang-orang sufi. Mereka sentiasa mencari-cari hikmah di dalam segala perbuatan Tuhan. Mereka sentiasa meninjau-ninjau dan mencungkil-cungkil rahsia di sebalik segala perbuatan Tuhan. Mereka mencari Tuhan melalui hikmah dan rahsia yang terkandung di sebalik fe’el atau perbuatanNya. Dengan cara itu, tidak lekang hati-hati mereka daripada berzikir dan merasa bertuhan. Inilah sumber ketenangan dan kekuatan mereka. Inilah sumber ilmu mereka. Inilah sumber kepimpinan mereka.

Inilah kerja yang patut kita lakukan. Akal mesti bekerja. Hati juga mesti bekerja. Akal perlu berfikir dan bertafakur manakala hati perlu berzikir dan merasa-rasakan tentang segala hikmah dan rahsia di dalam perbuatan Tuhan. Ini lebih baik dari bersembahyang sunat seribu rakaat yang tidak khusyuk. Ini lebih berkesan untuk membuatkan kita rasa insaf tentang kedhaifan, kelemahan dan kekerdilan diri kita. Kita akan rasa terlalu kecil dan lemah di hadapan Tuhan. Ini akan mendorong kita mencari perlindungan dan bergantung harap dengan Tuhan.

Nabi Isa a.s. Turun Ke Bumi

Setelah Dajjal muncul dan melakukan perusakan dan penghancuran di muka bumi, Allah mengutus Isa ‘alaihissalam untuk turun ke bumi turun di menara putih di timur Damsyiq, Siria. Beliau mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za’faran; beliau taruh kedua telapak tangan beliau di sayap dua orang Malaikat. Bila beliau menundukkan kepala, meneteslah / menurunlah rambutnya, dan bila diangkat kelihatan landai seperti mutiara. Dan tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali akan mati, dan nafasnya itu sejauh pandangan matanya.

Beliau akan turun pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah yang berperang untuk menegakkan kebenaran dan bersatu-padu menghadapi Dajjal. Nabi Isa as. turun pada waktu sedang diiqamati shalat, lantas beliau shalat di belakang pemimpin kelompok itu. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Ketika Allah telah mengutus al-Masih Ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyiq dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za’faran, dan kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap dua Malaikat; bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafirpun yang mencium nafasnya kecualipasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lain Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya dipintu Lud, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberi tahu mereka tentang derajat mereka di surga. “[5]

Ibnu Katsir berkata, “Inilah yang termasyhur mengenai tempat turunnya Isa, yaitu di menara putih bagian timur Damsyiq. Dan dalam beberapa kitab saya baca beliau turun di menara putih sebelah timur masjid Jami’ Damsyiq, dan ini rupanya pendapat yang lebih terpelihara. Karena di Damsyiq tidak dikenal ada menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami’ Umawi di Damsyiq sebelah timur. Inilah pendapat yang lebih sesuai karena beliau turun ketika sedang dibacakan iqamat untuk shalat, lalu imam kaum Muslimin berkata kepada beliau, “Wahai Ruh Allah, majulah untuk mengimami shalat.” Kemudian beliau menjawab, “Anda saja yang maju menjadi imam, karena iqamat tadi dibacakan untuk Anda.” Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Isa berkata, “Sebagian Anda merupakan amir (pemimpin) bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini.” [6]

Tersebarnya Keamanan dan Barakah pada Zaman Isa ‘Alaihis-salam

Betapa menyenangkan seandainya kita termasuk yang mendapatkan karunia untuk tinggal semasa dengan nabi Isa as. Karena di masa beliau kehidupan manusia benar benar aman dan damai, bahkan kedamaian itu bukan hanya milik manusia, tetapi juga merata hingga kepada binatang. Zaman Isa ‘alaihissalam (setelah turun kembali ke bumi) ini merupakan zaman yang penuh keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kelapangan. Allah menurunkan hujan yang lebat, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta banyak barakahnya, harta melimpah ruah; dendam, dengki, dan kebencian hilang sirna.

Dalam hadits Nawwas bin Sam’an yang panjang yang membicarakan tentang Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Ya’juj dan Ma’juj pada zaman Isa ‘alaihissalam, dan do’a Isa agar mereka dihancurkan, Rasulullah saw bersabda:

“… Kemudian Allah menurunkan hujan, dan tak ada rumah tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya, lantas mencuci bumi hingga bersih seperti cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada kami: ‘Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah barakahmu.’ Maka pada hari itu sejumlah orang dapat memakan buah delima dan bernaung di bawahnya. Dan susupun diberi barakah, sehingga susu seekor unta bunting yang sudah dekat melahirkan dapat mencukupi banyak orang, susu seekor sapi mencukupi untuk orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi untuk satu keluarga….” [7]

Rasulullah saw bersabda :

“Demi Allah, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, akan membebaskan jizyah, unta-unta muda akan dibiarkan hingga tidak ada yang mau mengurusinya lagi, sifat bakhil, saling membenci, dan saling dengki akan hilang, dan orang-orang akan memanggil-manggil orang lain yang mau menerima hartanya (shadaqahnya), tetapi tidak ada seorangpun yang mau menerimanya.[8]

Imam Nawawi berkata, “Maknanya, bahwa pada saat itu orang-orang sudah tidak tertarik lagi untuk memelihara unta karena banyaknya harta kekayaan, keinginan sedikit, kebutuhan tidak ada, dan sudah tahu bahwa kiamat telah dekat. Dan disebutkannya lafal al-qilash (unta muda) dalam hadits ini karena unta muda itu merupakan harta yang paling baik bagi bangsa Arab (pada waktu itu).

Kiamat di Ambang Pintu

Masa tinggal Isa di bumi setelah turun dari langit menurut riwayat adalah se lama tujuh tahun, dan menurut sebagian riwayat yang lain lagi selama empat puluh tahun. Setelah itu wafat pula Imam Mahdi dan Al Qahthani yang melanjutkan kepemimpinannya. Tidak lama setelah itu, terbitlah matahari dari barat dan binatang melata yang keluar dari perut bumi yang memberikan tanda kufur dan iman atas setiap manusia. Ketika itu setiap mukmin segera mengetahui bahwa itulah detik detik kemunculan angina lembut dari yaman yang akan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu, tidak seorangpun manusia yang masih memiliki keimanan kecuali akan menemui ajalnya. Ketika seluruh penduduk manusia tidak lagi menyebut Allah, itulah kondisi seburuk-buruk manusia, dan kepada merekalah kiamat akan terjadi. Wallahu a’lam bish shawab.

[1]. Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Qurthubi.
[2]. HR. Bukhari: no. 2296.
[3]. HR. Bukhari: Kitabu ahaditsil anbiya’ no. 3193 dan Muslim: Kitabul iman no. 222, 223, 224.
[4]. HR. Muslim: Kitabul iman no. 225
[5] (Shahih Muslim, Kitab al-Fitan wa Asyrathis Sa ‘ah, Bab DzikrAd-Dajjal 18: 67-68).
[6] Shahih Muslim
[7] Shahih Muslim, Kitabul Fitan, Bab Dzikrid Dajjal 18: 63-70
[8] Shahih Muslim, Bab Nuzuuli Isa ‘Alaihissalam 2:192