Saturday, June 13, 2009

Ucapan Rasulullah s.a.w.


Demi Allah,
jika sekiranya mereka meletakkan matahari
di tangan kanan ku dan bulan di tangan kiriku supaya
aku meninggalkan urusan perjuangan ini,
nescaya tidak akan aku tinggalkan sehinggalah Allah
memberikan kemenangan atau aku
binasa kerananya.
(Rasulullah s.a.w)

No comments:

Post a Comment