Saturday, March 30, 2013

Ujian dan Cubaan

Allah subhanahu wa ta'ala kadangkala melaksanakan hukuman di dunia ini dengan memberikan ujian dan cubaan dalam bermacam bentuk, seperti:

1) Cubaan badaniah dan rohaniah yang berupa penyakit, luka, cacat pandangan salah satu anggota tubuh, rasa susah, gelisah, resah, duka cita dan tidak aman

2) Cubaan melalui kekayaan, seperti kehilangan, kebakaran, kekurangan dan kerosakan

3) Cubaan melalui anak dan keluarga seperti sakit, gila dan lumpuh

Semua ujian dan cubaan tersebut mungkin terjadi kerana:

a) Hasil undangan dari kedurhakaan manusia sendiri, hasil usaha perbuatan dan kelakuannya sendiri yang dihukum di dunia oleh Allah sebagai pembalasan langsung dari dosa-dosanya itu. Kemungkinan ini terjadi sebagai tanda kasih sayangNya untuk menghapuskan dosa kedurhakaannya di dunia ini, dan dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan suci dah bersih. Kemungkinan lainnya ialah untuk meninggikan mertabatnya, baik di dunia mahu pun di akhirat, iaitu apabila dia tidak mempunyai dosa yang harus mendapat hukuman.

b) Takdir Allah sendiri untuk menguji hamba-hambanya secara terus-menerus dirundung malang, dan nantinya akan diganti di akhirat dengan rahmat dan juga keredhaanNya.

Apabila seseorang itu menghadapi segala cubaan, ujian dan rintangan dengan redha, ikhlas dan mencari jalan keluar dengan jalan yang sebaik-baiknya, tidak mengeluh, gelisah ataupun berputus asa, Allah akan Mempermudahkan jalanan hidupnya, Memudahkan hisab di akhirat nanti, dan Memberkati hidupnya.

No comments:

Post a Comment