Tuesday, May 24, 2011

3 Manusia Apabila Datang Nikmat

Manusia itu dalam kedatangan nikmat atas mereka adalah atas 3 bahagian:

Orang awam
Manusia yang gembira dengan nikmat, bukan dari kerana yang menciptakannya dan yang menjadikannya, dan tetapi adalah dengan terdapat kesenangannya manusia pada nikmat itu, maka manusia yang semacam ini termasuk dari orang-orang yang lalai. Di mana terbenar ke atasnya firman Allah s.w.t: "Sehingga apabila gembira mereka itu dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami ambil tindakan (siksa) terhadap mereka secara tiba-tiba." (Al-An'am: 44)

Orang Khawas
Manusia gembira melihat nikmat-nikmat kerana melihat bahawasanya manusia melihat nikmat-nikmat itu merupakan nikmat yang yang datang dari yang mengirimnya dan merupakan nikmat yang datang dari yang menyampikannya (yakni Allah). Atas manusia ini benarlah firman Allah s.w.t: "Katakanalah: Dengan limpah kurnia dan rahmat Allah, maka dengan demikian itu hendaklah mereka bergembira. Itulah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Yunus: 58)
Maka dapatlah difahami dari ayat ini bahawa orang khawas itu gembira dengan nikmat Allah, kurnia Allah, di antaranya yang paling utama ialah nikmat iman. Dan apabila mereka melihat nikmat Allah, maka menarik dirinya untuk ingat kepada Allah, maka ini adalah lebih baik daripada dunia yang mereka himpunkan dan mereka kumpulkan, tetapi mereka lupa kepada Allah.Orang Khawasul Khawas
Manusia yang bergembira dengan Allah, serta tidaklah menyibukkan kepadanya nikmat-nikmat itu, baik lahiriah keenakannya nikmat dan juga bathin dari nikmat itu sendiri, bahkan yang bersangkutan disibukkan oleh pandangan bathin kepada Allah (seperti Maha Pemurah dan Maha Penyayang), jauh dari segala sesuatu selain Allah. Dan disibukkan pula oleh kebulatan hatinya terhadap Allah. Atas manusia ini firman Allah s.w.t: "Katakanalah: Allah! Kemudian biarkanalah mereka berlarut-larut dalam kesesatan mereka." (Al-An'am: 91)
Maksud ayat ini apabila dikaitkan dengan maqam khawasul khusus, ingatlah Allah atas segala sesuatu, bahawasanya semua itu akan hancur dan tidak ada yang kekal selain Dia. Tinggalkanlah semua manusia itu bermain-main dan berlarut-larut di dalam khayalan lintasan hati mereka. Inilah yang menyebabkan hilang semuanya ini dalam hati mereka apabila hati mereka senang dalam keadaan asyik melihat Allah dan bermunajat dengan Allah.
Maka adalah orang-orang Arif dalam segala hal-hal selalu dalam keadaan diliputi oleh kebesaran Allah dan sifat-sifat keagunganNya.
"Dari Allah, Dengan Allah, Kerana Allah, Kepada Allah, Dalam rahmat Allah, Atas keredhaan Allah, Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah."
Itulah perasaan mereka yang telah meliputi lahiriah dan batiniah mereka.

No comments:

Post a Comment