Sunday, November 18, 2012

Bersyukurlah kepada Allah s.w.t.

(Alhamdulillahi rabbil 'Aalamin hamdan yuwafiini 'amahu wa yukaafi umazidah)
"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, suatu pujian yang meliputi kesemua nikmat-nikmatNya dan mencukupi semua tambahan daripadaNya. (Itulah dia kumpulan puji dan tasbih).
Imam Nawawi berkata: Telah berkata ulama' mutaakhir dari para sahabat kami orang-orang Khurasan: Sekiranya ada orang bersumpah akan memuji Allah Ta'ala dengan kumpulan puji-pujian, ataupun dia bersumpah hendak memuji Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian, maka jalan keluarnya untuk menunaikan sumpahnya ialah dengan mengucapkan zikir yang di atas tadi.

Tersebut dalam Sunan Ibn Majah dari Ibn Umar RA bahawa Rasulullah SAW telah menceritakan kepada mereka; iaitu ada seorang hamba Allah mengucap kepujian dengan kata:
(Ya rabbi lakalhamdu kama yam baghi li jala li wajhika wa 'azi mi sulto nik)
"Wahai Tuhanku! Segala kepujian itu terpulang kepada-Mu, iaitu kepujian yang layak dengan keagungan zat-Mu dan kebesaran kuasa-Mu."
Ucapan ini telah menyulitkan dua Malaikat pencatat amalan, keduaduanya tidak tahu bagaimana hendak menulis pahalanya lalu kedua-dua Malaikat itu menghadap Allah dan berkata kepada-Nya: "Ada seorang hamba mengucapkan pujian yang kami tidak mengetahui bagaimana hendak menulis balasannya?" Firman Allah: (Sedangkan Dia lebih mengetahui apa yang telah diucapkan hamba-Nya itu) "Apakah pujian yang telah diucapkan oleh hamba Ku itu?" Jawab kedua-dua Malaikat itu dia berkata: "Wahai Tuhanku segala kepujian itu terpulang kepada Mu, iaitu kepujian yang layak dengan keagungan zat-Mu dan kebesaran kuasa-Mu." Firman Allah kepada kedua-duanya: "Tulislah ucapan itu sebagaimana yang diucapkan oleh hamba Ku sehingga ia menemui Aku dan Akulah sendiri akan membalaskannya."

1 comment: