Saturday, May 1, 2010

Abdullah bin Abbas Mengajar Hambanya.

Ikramah, hamba kepada Abdullah bin Abbas radhiAllahu `anhu merupakan salah seorang dari ulama` yang unggul. Dia berkata:

"Semasa saya mempelajari al-Qur`an dan Hadith, saya diikat dengan rantai oleh tuan saya, dengan itu saya tidak dapat pergi ke mana-manapun dan terpaksa menumpukan sepenuh masa kepada pelajaran-pelajaran saya."

Sebenarnya ilmu pengetahuan itu hanya boleh diperolehi apabila seseorang itu menumpukan sepenuh perhatian terhadapnya. Para pelajar yang suka menghabiskan masa mereka dengan sia-sia, merayau-rayau kesana-kemari dan hanya bersuka-suka, mereka ini tipis sekali peluang-peluangnya untuk memperolehi pengetahuan yang mendalam. Sebagai hasal dari usaha ini Ikramah digelar sebagai "lautan pengetahuan" dan "umat yang paling terpelajar".

Qatadah berkata: "Ada empat orang yang paling terpelajar sekali di kalangan para Tabiin dan Ikramah merupakan salah seorang dari mereka itu."

No comments:

Post a Comment