Wednesday, May 5, 2010

Kewajipan Mengagungkan Allah.

Mengapa anda semua tidak mahu mengisi hati-hati ini dengan rasa cinta kepada Allah? Mengapa anda semua tidak manu mengagungkanNya? Mengapa anda semua tidak menaruh rasa hormat dan menghargaiNya? Apa yang telah berlaku ke atas diri anda semua, apakah anda sedang mabuk? Allah subhanahu wa ta`ala berfirman yang membawa maksud:

"Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian."
(surah Nuh, ayat 13 dan 14)

Nabi Yunus `alaihi salaam telah terperangkap di dalam tiga kegelapan iaitu: kegelapan malam yang menakutkan, lautan yang bergelombang dan kegelapan perut ikan yang menyeramkan. Kepada siapakah beliau memohon?!

Kepada siapakah beliau meminta bantuan?! Kepada siapakah beliau mengadu?! Nabi Yunus `alaihi salaam tidak mengadukan peristiwa ini kepada keluarga dan saudaranya. Tidak pula mengadu kepada anak dan isteri. Namun dia hanya ingat kepada Allah Yang Maha Penolong, yang dapat menghilangkan kesusahan, dan keadaan yang menakutkan. Dalam rintihannya dia berdoa yang membawa maksud:

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." 
(surah al-Anbiyaa`, ayat 87)

Ketika Allah mendengar doa Nabi Yunus `alaihi salaam, maka Dia menolongnya dan menyelamatkannya. Ketika angin taufan berhembus kencang, ombak yang besar menerjang kapal sehingga kapal tersebut bergoncang dan para penumpangnya berteriak ketakutan serta memanggil nama Tuhannya, Dialah Tuhan yang tiada tuhan selain-Nya. Mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan rasa ikhlas:

"Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)."
(surah al-Ankabuut, ayat 65)

Ketika seseorang itu melakukan dosa, jika dia mahu bertaubat dan memohonkan ampun kepada Allah, maka Allah tidak sampai hati untuk tidak mengampuninya. Allah Maha Pengasih yang kasih sayangNya lebih besar daripada kemarahanNya. Allah subhanahu wa ta`ala berfirman yang membawa maksud:

"Katakanlah: 'Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'."
(surah az-Zumar, ayat 53)

Setiap hamba akan diminta pertanggungjawaban dari seluruh amalnya. Kerana Allah akan melihat isi hati setiap orang. Dialah yang mengawasi gerak-geri orang-orang yang mahu berbuat keji. Allah akan menghancurkan orang-orang zalim, dan dengan keagunganNya, Allah akan menundukkan para maharaja. Allah adalah satu-satunya zat yang kekal abadi. Maha Suci Allah dari segala kekurangan, Maha Suci Allah dari segala sekutu dan Maha Suci Allah dari segala perserupaan. Segala sesuatu yang jauh dalam pengetahuan Allah akan kelihatan dekat.

No comments:

Post a Comment