Saturday, June 7, 2008

Hamba Allah yang Sejati

Umarah bin Daskarah berkata; Nabi saw bersabda: Allah berfirman: "Sesungguhnya hamba-Ku yang sejati, ialah yang selalu ingat kepada-Ku, di saat ia menghadapi musuh setaranya". (Yakni di medan jihad). (Riwayat At-Tirmidzi).

No comments:

Post a Comment