Saturday, June 7, 2008

Orang yang Memakmurkan Masjid Dan Beristighfar

Anas ra berkata: Nabi saw. bersabda; Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku merencanakan adzab dan siksa bagi penghuni bumi namun bila Aku melihat kepada mereka yang memakmurkan rumah-rumah-Ku (masjid-masjid) dan mereka yang beristighfar di waktu fajar Aku elakkan adzab-Ku yang Kurencanakan itu." (Riwayat Baihaqi)

No comments:

Post a Comment