Saturday, June 7, 2008

Menyegerakan Berbuka Puasa

Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw bersabda: Allah ta'ala berfirman: "Sesungguhnya yang sangat aku cintai dari hamba-hamba-Ku, ialah mereka yang segera berbuka puasa jika telah nyata tepat terbenam matahari." (Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment