Saturday, June 7, 2008

Menyambung Silaturrahmi

Abu Hurairah ra berkata: Nabi saw bersabda: Allah ta'ala berfirman: Akulah "Ar-Rahman". Dari nama-Ku ini terambilah kata "rahim"; rahmi kerabat, barangsiapa menyambungnya (bersilaturahmi) Aku akan sambung ia, barangsiapa memutuskannya, Aku akan putus( hubungan-Ku) dengan dia dan barangsiapa menegakkannya (tali kerabat) akan aku tegakkanlah ia. Sesungguhnya rahmat-Ku telah mendahului murka-Ku" (Riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi)

No comments:

Post a Comment