Wednesday, September 24, 2008

Bagaimana Dengan Allah?

Dalam satu rombongan (kafilah) ada seorang lelaki telah terpikat kepada seorang perempuan. Setelah hari sudah jauh malam, dia mula menghampiri perempuan itu untuk menggodanya.

Perempuan itu pun berkata, "Lihatlah adakah orang-orang itu telah tidur semuanya?"

Gembiralah lelaki itu kerana menyangka harapannya akan dipenuhi. Setelah mengelilingi rombongan kafilah tersebut, didapatinya semua orang telah tidur.

Dia pun berkata, "Betul, semua orang telah tidur,"
Perempuan itu bertanya, "Bagaimana pendapatmu mengenai Allah SWT. Tidurkah Ia di saat ini?"
Lelaki itu tersentak, lalu menjawab," Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk!"
Perempuan itupun berkata, "Sesungguhnya Tuhan memang tidak tidur dan memang tidak pernah tidur. Dia akan melihat kita, walaupun manusia tidak melihat. Maka lebih tepat kalau kita takut akan Dia."

Lelaki itu sedar dan terus meninggalkan niat jahatnya itu lantaran takut kepada Allah Yang Maha Melihat Lagi Maha Mengetahui. Dia bertaubat dan kembali ke rumahnya.

Setelah dia mati ada orang bermimpi bertemu dengannya, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?"

Lalu dijawab, " Allah telah mengampuni Aku sebab takutku kepada-Nya dan meninggalkan perbuatan dosa itu."

No comments:

Post a Comment