Tuesday, September 9, 2008

Kesihatan Rohani


Bermaca-macam alat dan
bermacam-macam ubat dicipta
oleh manusia untuk kesihatan badan.
Tapi manusia tidak pula ghairah
mencipta alat-alat dan ubat-ubat
untuk kesihatan rohani.

No comments:

Post a Comment