Tuesday, September 9, 2008

Kebersihan Batin


Ramai manusia sibuk setiap hari
membersihkan & mencatikkan diri yang lahir. 
Tapi anggota batinnya dibiarkan kotor & berdaki. 
Padahal rosaknya kehidupan di dunia 
berpunca dari kekotoran batin.

No comments:

Post a Comment