Tuesday, July 1, 2008

Kelebihan Berzikir (10)

Dilapurkan dalam sebuah hadis lagi bahawa Rasulullah s. a. w bersabda: " Telah berjayalah mereka yang unggul sendiri." Para sahabat bertanya: "Siapakah yang unggul sendiri ya Rasulullah?" baginda Rasulullah s. a. w bersabda:" Ialah mereka yang menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya (yakni orang-orang yang senantiasa sibuk dengan zikrullah)."

Dengan memandangkan hadis ini ulama-ualama tasauf menulis bahawa tidaklah harus seorang pemerintah dan para hartawan ditegah daripada zikrullah kerana dengan zikrullah itu mungkin mereka mencapai ketinggian martabat (pada sisi Allah).

Hazrat Abu Darda r. a berkata:" Kamu hendaklah mengingati Allah dalam kesenangan dan kelapangan nescaya Allah akan mengingati kamu dalam kesusahan dan kesempitan."(HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi)

No comments:

Post a Comment