Tuesday, September 29, 2009

Selawat Pelindung Diri
Tawassalna bi bismillah
Wa bil hadi rasulillah [2x]
Wa kulli 'arifin billah
Wa ahlillahi ya allah [2x]


Wa Allah
Syumu silhuda
Shuyukhil waraa
Nujuu min nada [2x]
Bihinnas lahu min kulli aza
Bi qadrillahi ya allah


"Kami bertawassul dengan nama Allah dan dengan petunjuk Rasulullah dan setiap orang yang arif mengenai Allah dan ahli Allah, Ya Allah. Ya Allah! Dengan perantaraan kaum yang mulia, cahaya hidayah, dengan perantaraan amalan kebaikan mereka, kami selamat dari setiap malapetaka dengan kekuatanMu, ya Allah."

Fadhilatnya: Barangsiapa banyak membaca selawat ini setiap hari akan memperolehi keselamatan dan pertolongan Allah dengan wasilah/perantaraan Nabi Muhammad saw.

No comments:

Post a Comment