Monday, December 7, 2015

Keutamaan Ilmu Pengetahuan

Di dalam al-Qur’an al-Karim terdapat banyak sekali ayat yang menunjukkan kepada keutamaannya ilmu pengetahuan itu. Antaranya ialah:

“Allah telah menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia juga, begitu pula para Malaikat dan para ahli ilmu pengetahuan turut menyaksikan sama, iaitu Tuhan yang berdiri di atas keadilan." (surah ali-‘Imran, ayat 18)

Perhatikanlah pada ayat yang tersebut di atas itu, bagaimana Allah subhanahu wa ta’ala telah memulakan penyaksian itu dengan diriNya sendiri, keduanya dengan para Malaikat dan sesudah itu dengan para ahli ilmu pengetahuan. Itu sahaja sudah cukup untuk membuktikan betapa tingginya keutamaan ilmu pengetahuan dan kelebihannya.

“Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dari golongan kamu, dan begitu pula orang-orang yang dikurniai ilmu pengetahuan beberapa darjat.” (surah al-Mujadalah, ayat 11)

“Katakanlah: Tiada serupa orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada ilmu pengetahuan.” (surah az-Zumar, ayat 9)

“Hanyasanya orang yang takut kepada Allah dari golongan hamba-hambaNya itu ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan.” (surah Fatir, ayat 28)

“Andaikata mereka mengembalikannya (berita itu) kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memegang urusan pemerintahan di antara mereka, tentulah halnya telah dimengerti oleh orang-orang yang menelitinya dalam golongan mereka itu.” (surah an-Nisa’, ayat 83)

Jadi hukum mengenai perkara-perkara yang berlaku itu harus dikembalikan kepada kebijaksanaan orang-orang yang berilmu pengetahuan, kerana martabat mereka ditingkatkan dengan martabat para Nabi dalam menyingkap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta’ala.

Adapun hadith-hadith yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan ada banyak juga, seperti:

“Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan meluaskan pengetahuannya dalam hukum-hakam agama dan akan diilhamkanNya petunjuk dalamnya.”

“Para ulama itu adalah warisan para Nabi.”

Tentulah tiada martabat yang lebih tinggi dari martabat kenabian, dan tiada kemuliaan yang lebih utama dari kemuliaan mewarisi martabat itu.

Rasulullah sollallhu ‘alayhi wasallaam bersabda:

“Apabila datang kepada satu hari, sedang pada hari itu aku tiada bertambah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diriku kepada Allah azza wajalla, maka tiada akan diberkati bagiku terbitnya matahari hari itu.”

Sabda Rasulullah sollallahu ‘alayhi wasallaam dalam menentukan kelebihan ilmu pengetahuan atas segala rupa ibadah dan penyaksian, katanya:

“Keutamaan seorang yang berilmu pengetahuan ke atas seorang yang banyak ibadahnya, laksana keutamaanku ke atas serendah-rendah orang dari golongan sahabatku.”

Cubalah perhatikan, betapa ilmu pengetahuan itu dipersamakan seiring dengan darjat kenabian, dan betapa pula direndahkan martabat sesuatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan, sekalipun orang yang beribadah itu cukup mengetahui dengan ibadah yang ia lakukan itu sehari-harian, kerana kiranya ibadah itu ditunaikan tanpa ilmu pengetahuan, tentulah ianya tidak boleh dinamakan ibadah.

Rasulullah sollallahu ‘alayhi wasallaam bersabda lagi:

“Kelebihan seorang ‘alim atas seorang ‘abid, laksana kelebihan bulan purnama ke atas seluruh bintang-bintang.”

Antara wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya ialah: “Wahai anakku! Pergauilah para ‘alim ulama dan rapatilah mereka dengan kedua lututmu, sebab Allah subhanahu wa ta’ala menghidupkan hati dengan nur (cahaya) hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit.

Tukilan dari buku:
Bimbingan Mu’minin - pada mencari redha Rabbil-‘alamin (Imam Ghazali)
Penterjemah: Ustaz Syed Ahmad Semait
Penerbit: Pustaka Nasional Pte Ltd

No comments:

Post a Comment