Saturday, June 7, 2008

Anak Adam Tidak Pernah Puas

Abu Qaqid Allaitsy ra.a. berkata; Nabi saw bersabda: Allah ta'ala berfirman: "Sesungguhnya aku turunkan harta untuk menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Dan andaikan seorang anak Adam telah memiliki sebuah lembah, ia masih ingin memiliki dua lembah, dan bila ia telah memiliki dua, ia ingin mendapat ketiga, dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah Dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat" (Riwayat Ahmad, At-Thabarani)

No comments:

Post a Comment