Saturday, June 7, 2008

Balasan Bagi Hamba yang Shaleh

Anas ra. berkata: Nabi saw. bersabda: Allah ta'ala berfirman: "Aku telah sediakan bagi hamba-KU yang shaleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati seseorang manusia". (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan oleh At-Thabarani dari Anas, Ibnu Jarir dari Abi Said dari Qatadah).

No comments:

Post a Comment